DT 621. 643. 34. 064 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA (STANDARD)

KONCOVKY OHEBNÝCH KOVOVÝCH HADIC

Наконечники для гибких металлических рукавов с подвижным швом

ČSN 02 8590

Rozměry v mm

Vnější průměr kovové hadice

D

D1 1)

H

H1

Váha 100 kusů

5

5

+ 0, 4

+ 0, 2

3

11 ± 0, 5

8 ± 0, 5

0, 088

6

6

4

0, 104

7

7

5

0, 120

8

8

6

13 ± 0, 5

10 ± 0, 5

0, 167

9

9

7

0, 187

10

10

8

0, 208

11

11

+ 0, 5 + 0, 3

9

0, 227

12

12

10

0, 246

13

13

11 12

0, 274

15

15

0, 315

16

16

13

0, 335

18

18

15

0, 376

19

19

16

0, 396

1) Průměr D1 se vyrábí s dovolenou úchylkou H 14.

(Pokrač. )

Červenec 1957

Schválena 7. 11. 1956

Platí od 1. 10. 1957

Tato norma je závazná

ČSST 9751-56

00527