ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.73-415

Schválena: 18.8.1977

KADMIUM PRO ANODY
Cd 99,5%

ČSN 42 3853


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cadmium for anodes Cd 99,5 %

 

1Y1.gif

Nahrazuje
ČSN 42 3853 ze dne 29.12.1957

Účinnost od:
1.8.1978

03902-- Vynechaný text --