ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.643.23
669.14-462.3

Schválena: 23.12.1981a

TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ
TVÁŘENÉ ZA TEPLA
Rozměry

ČSN 42 5715


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Hot forming seamless steel tubes. Dimensions

 

Tato norma stanoví rozměry a způsob objednávání bezešvých trubek tvářených za tepla z ocelí tříd 11 až 16.

Technické dodací předpisy - viz ČSN 42 0250, ČSN 42 0251 a ČSN 42 0165.

 

Označení

1. V označení trubek ocelových bezešvých se uvede:

a) název: trubka (TR);

b) rozměry: vnější průměr x tloušťka stěny (D X t);

c) číslo této rozměrové normy s první doplňkovou číslicí, vyjadřující druh povrchu (viz tab. 4) a druhou doplňkovou číslicí, vyjadřující stupeň přímosti (viz tab. 3);

d) číselná značka oceli s první doplňkovou číslicí, vyjadřující stav oceli;

e) číslo normy technických dodacích předpisů s první doplňkovou číslicí, vyjadřující způsob dodávání a druhou doplňkovou číslicí, vyjadřující výběr zkoušek.

 

Příklad označení

Trubka ocelová bezešvá s vnějším průměrem 89 mm, s tloušťkou stěny 4 mm, s vnějším i vnitřním povrchem okujeným, rovnaná, z oceli 11 353 ve stavu tepelně nezpracovaném, s hutním atestem obsahujícím výsledky zkoušky tahem, se označí:

 

TR 89 X 4 - ČSN 42 5715.01 - 11.353.0 - ČSN 42 0250.11


Nahrazuje ČSN 42 5715
ze 4.10.1961

Účinnost od:
1.1.1985

28081-- Vynechaný text --